Комфи Ангел

Беџот е издаден на 01/04/2024

Со ова потврдуваме дека компанијата Комфи Ангел ги исполнува сите критериуми за добивање на Беџ за верификуван одговорен текстилен ппроизводител.

Комфи Ангел ДОО Прилеп

Александар Македонски бр.1г/13 Прилеп
[email protected]
За компанијата ->

*Беџот го изадава Тексомак и право на користење имаат само верификувани одговорни текстилни производители